1

Neem contact met ons op

Heb je een vraag op sociaal gebied? Of over vrijwilligerswerk of mantelzorg? Of wil je een ruimte huren in de Buureton?
Mail of bel ons dan!

Voor meldingen, bijvoorbeeld over Tafeltje Dekje, niet mailen maar bellen tussen 9 – 10 uur!

Of bel ons!

Adres

De Buureton
Beatrixlaan 43
1791 GA Den Burg

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag
van 8.30 – 17.00 uur
Kom met ons in contact

‘Café Sociaal’ 14 april: Texel heeft veel om goed oud te worden

‘Café Sociaal’ 14 april: Texel heeft veel om goed oud te worden

 Er is op Texel al veel aanwezig om ook in de toekomst plezierig oud te kunnen worden. Ook met de vergrijzing en kraptes aan hulp en zorg. Er zijn nog wel opgaven rond met name het wonen, het voorkomen van onnodige zorgvraag  en hoe Texelaars nog meer voor elkaar kunnen gaan doen. 

Dit bleek uit het ‘Café Sociaal’ dat Texels Welzijn hierover hield. Zo’n zeventig aanwezigen volgden met interesse presentaties van de Patiëntenfederatie Nederland, Omring, Dorpscommissie Oosterend en gemeente Texel.

Vitaminen van Oosterend

Albert Hoven, voorzitter van de dorpscommisie van Oosterend verwoordde treffend wat de redenen in zijn dorp zijn waarom ouderen, zoals hijzelf, met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. “Het zijn niet de pillen maar de vitaminen van Oosterend”. Hij noemde allerlei heel gewoon lijkende maar belangrijke dingen die helpen om plezierig oud te worden: De school, winkels, speeltuinen en het dorpsplein als belangrijke ontmoetingsplekken; de vele activiteiten en verenigingen die het dorp rijk is; de dorpscommissie en de dorpskrant als bindmiddelen tussen oud en jong; de nieuwbouw die met invloed van het dorp gericht is op betaalbare woningen voor vooral ook jongere mensen; en de goede samenwerking met nabije zorgverlening.

Volgens Van Hoven is onder andere hierdoor sprake van veel verbindend contact tussen de ‘Strenders’ en van goed omzien naar elkaar. Als ouderen (en andere inwoners) wat in de knel zitten of hulp nodig hebben wordt dit snel opgemerkt en vaak ook meteen mee opgevangen door buurt en dorpsgenoten.

In het publiek werd deze kracht van de Texelse samenleving breed gedeeld. Wel werden daarin verschillen tussen de dorpen gezien. Ook werd de noodzaak genoemd om de verbinding actief te ondersteunen via bijvoorbeeld de dorpscommissies en dorpswerkers.

 Zorgzame buurten

Regiomanager Katrijn van der Vlerk van Omring Texel gaf aan hoe ze met haar organisatie inspeelt op de groeiende kloof tussen de zorgbehoeften van ouderen en de schaarste aan zorgpersoneel. Op uitbreiding van verpleeghuiscapaciteit wordt al voldoende ingezet. Maar nieuwe combinaties van wonen en zorg in de buurt (‘zorgzame buurten’) zullen veel meer nodig zijn, nauw aansluitend bij zelfredzaamheid van inwoners.

Omring doet ook al veel om personeel te behouden en aan te trekken. Maar met name de huisvesting op Texel blijft daarbij nog een knelpunt; de onlangs geplaatste chalets voor tijdelijke opvang zijn alweer vol.

De krapte is nu al groot en zal volgens Van der Vlerk verder toenemen. De zorgverlening zal daardoor onder druk blijven.

Ook Van der Vlerk benadrukte daarom de noodzaak van zo gezond mogelijk leven en samen voorkomen van onnodige zorgvraag. En ze  voorziet dat we in de toekomst meer zelf en samen met buurt en dorpsgenoten moeten doen.

Tegelijk meent ze als dit ergens goed kan slagen dan is het wel op Texel,  met de al sterke verbinding tussen bewoners en ook met en tussen de hulp- en zorgverlening, gemeente en andere betrokkenen.

 

 

Blij verrast

De inbreng van wethouder Remko van de Belt sloot hierbij aan. Hij schetste hoe gemeente Texel met haar beleid plezierig ouder worden ondersteunt, in nauwe samenwerking met de inwoners, dorpen en hulp- en zorgaanbieders.

Veel vragen uit de zaal gingen hierbij over het toekomstige wonen voor ouderen op Texel. Onder andere over het belang van stabiliteit van bewoning in straten en buurten. Als er huurhuizen verkocht worden kan dat de verbinding tussen inwoners doorbreken.

 Ook bleek er veel behoefte aan betaalbare huur en koopwoningen voor ouderen van Texel zodat ook de doorstroom voor jongere inwoners wordt bevorderd. Volgens van de Belt wordt er hard gewerkt aan de bouw daarvan, maar staat dit nu wel weer onder druk als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Tom Schoen, manager van de Patiëntenfederatie Nederland, was blij verrast met wat hij de avond hoorde over ouder worden op Texel. De landelijke koepelvereniging voor patiëntenbelangen pleit voor goede aandacht voor de mens achter de patiënt en betere samenwerking in de zorg daarop gericht. Juist ook bij alle veranderingen die er in de hulp en zorg gebeuren.

Naar zijn indruk is die menselijke aandacht op Texel al goed geregeld en hebben we hier prima condities om de toekomst van het ouder worden met vertrouwen tegemoet te gaan.