1

Neem contact met ons op

Heb je een vraag op sociaal gebied? Of over vrijwilligerswerk of mantelzorg? Of wil je een ruimte huren in de Buureton?
Mail of bel ons dan!

Voor meldingen, bijvoorbeeld over Tafeltje Dekje, niet mailen maar bellen tussen 9 – 10 uur!

Of bel ons!

Adres

De Buureton
Beatrixlaan 43
1791 GA Den Burg

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag
van 8.30 – 17.00 uur
Kom met ons in contact

Ouder op Texel in lokale verkiezingsprogramma’s 2022

Ouder worden op Texel in de verkiezingsprogramma’s 2022 

In de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Texel wordt op meerdere manieren aandacht gegeven aan de toekomst van het ouder worden op het eiland.

In de meeste programma’s is de veroudering een aandachtspunt, mee vanwege de toenemende personeelsschaarste in de zorg. Er zijn diverse ideeën voor de opvang daarvan. Onder andere door meer preventie.

Veel aandacht is er ook voor passend wonen in de toekomst. Ook voor gewenste doorstroming van ouderen vanuit grotere gezinswoningen.

Meer passende huisvesting moet er ook komen voor toekomstig zorgpersoneel. En er zijn ideeën voor uitbreiding van Texelse praktijkopleiding voor de zorg.

Verder zijn er voorstellen te vinden op het terrein van mobiliteit en vervoer en voor blijven meedoen en bewegen.

Kijk hier voor een selectie uit de verkiezingsprogramma’s over het thema ‘Ouder worden op Texel’.