1

Neem contact met ons op

Heb je een vraag op sociaal gebied? Of over vrijwilligerswerk of mantelzorg? Of wil je een ruimte huren in de Buureton?
Mail of bel ons dan!

Voor meldingen, bijvoorbeeld over Tafeltje Dekje, niet mailen maar bellen tussen 9 – 10 uur!

Of bel ons!

Adres

De Buureton
Beatrixlaan 43
1791 GA Den Burg

Werkdagen

Maandag t/m vrijdag
van 8.30 – 17.00 uur
Kom met ons in contact

Gemeente Texel en Texels Welzijn ondertekenen overeenkomst

Gemeente Texel en Texels Welzijn tekenen overeenkomst 2024-2026.
Gezamenlijk werken aan maatschappelijke doelen.

Vrijdag 17 mei tekenden wethouder Remko van de Belt en directeur Texels Welzijn Hennie Huisman een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2024 – 2026. Aan de overeenkomst is een subsidie verbonden die Texels Welzijn de mogelijkheid geeft om de komende jaren een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente in het sociaal domein. Wethouder van de Belt: “Iedere Texelaar verdient kwaliteit van leven en daar speelt Texels Welzijn een belangrijke rol in samen met partners op ons eiland. Ik ben blij dat er sprake is van een prettige samenwerking waarin we samen invulling hebben weten te geven aan de doelen en ambities.”

 

Ondersteunen van Texelaars
Texels Welzijn gaat (wederom) aan de slag om (kwetsbare) inwoners vanaf 18 jaar te ondersteunen, sociale verbondenheid te bevorderen en info en advies te geven over zorg- en welzijnsonderwerpen.
Texels Welzijn biedt hulp bij aanpak schuldenproblematiek, langer vitaal thuis kunnen blijven wonen, steun aan (jonge) mantelzorgers, het voorkomen van eenzaamheid en het inzetten op en het versterken van vrijwilligerswerk.

Samenwerking
De vergrijzing zal een grotere vraag naar ondersteuning met zich mee brengen. Texel staat daardoor de komende jaren voor flinke uitdagingen als het gaat om zorg en welzijn.

Door in te zetten op informatie en preventie, zelfredzaamheid en veerkracht wordt ingespeeld op deze ontwikkelingen. Goede samenwerking met Texelse organisaties en instanties is daarbij vanzelfsprekend. Relatief nieuw is de samenwerking met het Huis van Ontwikkeling (beleid en uitvoering vrijwilligerswerk) en Odysseus (inloop voor mensen met niet aangeboren hersenletsel/beginnende dementie).

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op. Ook als je goede ideeën hebt over hoe we het welzijn van de Texelaars kunnen bevorderen, zowel nu als in de toekomst, zijn we graag bereid om mee te denken.