• image
  • image
Previous Next
Search - Remove Shortcode
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Weblinks

Den Burg

Den Burg is het grootste dorp op Texel waar bijna de helft van de bevolking woont. In Den Burg zijn vrijwel alle voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg en welzijn geconcentreerd. Den Burg beschikt over een groot en gevarieerd winkelbestand en is daarmee ook belangrijk voor de grote aantallen toeristen die Texel bezoeken. De inwoners houden van hun dorp en geven er kleur en karakter aan, wat niet wil zeggen dat alle belangen gemeenschappelijk gedeeld zijn.
 
Binnen dit open kader functioneert de Dorpscommissie Den Burg. Zij geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over zaken die het dorp aangaan zoals herinrichting van wijken, opknappen van straten, beplanting van de openbare ruimte, parkeerproblemen en de voor Texel unieke Meierblis op 30 april. De Dorpscommissie werkt samen met een aantal buurtvertegenwoordigers die functioneren als haar voelsprieten in de diverse wijken, maar meer buurtvertegenwoordigers zijn van harte welkom.
 
De Dorpscommissie komt maandelijks bijeen. Naast de reguliere agenda is er vrijwel altijd een gast aanwezig om relevante zaken toe te lichten zoals een vertegenwoordiger van de gemeente, woningcorporatie Woontij of de wijkagent, de dorpswerker van Texels Welzijn of een jongerenwerker. De Dorpscommissie heeft de afgelopen tijd gezorgd voor de instandhouding van de Meierblis en de Sinterklaasoptocht. Via de festiviteitencommissie is de Dorpscommissie betrokken bij vrijwel alle evenementen in Den Burg.
 
Op het gebied van welzijn maakt de Dorpscommissie zich wel wat zorgen. Landelijk en gemeentelijk wordt er behoorlijk bezuinigd op alle soorten zorg. Welzijn organiseren betekent in deze tijd dus een steeds groter beroep doen op vrijwilligers. Dat zien we bij Texels Welzijn, maar ook in de reguliere zorginstellingen zoals de Gollards of het verpleeghuis. Veel zorg valt onder landelijk beleid, maar steeds meer zorg wordt overgeheveld naar het gemeentelijk beleid en is daarmee een groeiend aandachtspunt voor de Dorpscommissie.
 
Jos de Wolf
voorzitter Dorpscommissie Den Burg

Activiteiten Den Burg

Over de dorpswerkers

Betsie Verhoeven en/of Tanja Klaassen zijn er elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

De Buureton

Beatrixlaan 43
1791 GA Den Burg

 

Betsie: 06 - 2013 7627
b.verhoeven@texelswelzijn.nl

Tanja: 0222 - 312696
t.klaassen@texelswelzijn.nl

 

Lees meer over de dorpswerkers